„Światło połączone z mrokiem daje niespodziewane nowe doznania podczas
tworzenia. Zmysły wyostrzają się a ciemność, która jeszcze niedawno przerażała
swoją formą, nabiera nowego, ciekawego kształtu”

NOWE ZDJĘCIA